Zeilen met weinig wind

Wij hebben veel verschillende zeilen aan boord. Hiermee kunnen we zelfs met heel weinig wind nog vooruit komen. Licht weer zeilen noemen we deze. Ze zijn mega groot en heel dun doek. Hierdoor bereiken we meestal altijd onze bestemming zonder de motor van de boot te gebruiken. Hoe duurzaam wil je het hebben! Henk is…

Bezoek de Waddeneilanden

Het Nederlandse waddengebied heeft vijf bewoonde en drie onbewoonde eilanden. De Afsluitdijk vormt de harde grens met het zoete IJsselmeer. Bijna de helft van de Nederlandse Waddenzee valt bij laagwater droog, wat gunstig is voor zeehonden en wadvogels. Vanuit Harlingen zeilen we naar een Waddeneiland. Het is afhankelijk van de wind hoe snel we op…

Families met kinderen

Als de kinderen het naar hun zin hebben kunnen de ouders ook helemaal ontspannen! Families met kinderen voelen zich altijd enorm thuis op de Boreas. Henk en Grietje zijn gewend om met kinderen, ook met grote groepen kinderen, te varen. Als kinderen interesse tonen in het zeilen dan krijgen ze kleine taakjes als het meehelpen met…