Bezoek de Waddeneilanden

Het Nederlandse waddengebied heeft vijf bewoonde en drie onbewoonde eilanden. De Afsluitdijk vormt de harde grens met het zoete IJsselmeer. Bijna de helft van de Nederlandse Waddenzee valt bij laagwater droog, wat gunstig is voor zeehonden en wadvogels. Vanuit Harlingen zeilen we naar een Waddeneiland. Het is afhankelijk van de wind hoe snel we op een eiland kunnen zijn en misschien wilt u onderweg wel droog vallen op het Wad. De Waddeneilanden zijn echt heel bijzonder. Vanuit de haven is het een mooie wandeling naar het Noordzeestrand.