Het Wad ongelofelijk mooi

Het Nederlandse waddengebied heeft vijf bewoonde en drie onbewoonde eilanden. De Afsluitdijk vormt de harde grens met het zoete IJsselmeer. In het oosten ligt de grens met Duitsland bij het Eems-Dollard-estuarium. Bijna de helft van de Nederlandse Waddenzee valt bij laagwater droog, wat gunstig is voor de zeehonden en wadvogels. Elke dag weer blijft het Wad ons verwonderen met zijn weidsheid, ruimte, rust, duisternis en stilte. Dit zijn de kernwaarden van de Wadden. Als we voor anker gaan of we vallen droog met de boot ver van het eiland. Dan kan je genieten van de rust en de sterren aan de hemel. Dit is toch echt een oergevoel, om samen te zijn met lieve mensen. Wij hebben in ieder geval een groot hart voor de Wadden en dit willen we graag delen met jullie!